‘Betrokken, met een open blik en zonder oordeel neem jij ons mee op reis. Bedankt!’

– Obs Vensterschool  – Noordwolde

Ervaringen

In het schooljaar 2015-2016 heeft Mariecke mij een tijdje gecoacht. Ik heb hier enorm veel van geleerd.

Mariecke ziet en voelt wat mensen nodig hebben om verder te komen. Mariecke gaat een proces met je aan en laat je inzien wat je eigen blokkades zijn en waarom je dingen doet zoals je ze doet. Dit heeft mij veel inzicht gegeven in waarom sommige dingen mij triggeren en hoe ik hier anders mee om kan gaan.

Mariecke heeft mij laten zien waar gedrag van kinderen vandaan kan komen en dit omgezet in de behoeftes van de kinderen. Zij heeft mij geleerd hoe ik mijn leerkrachtgedrag zo in kan zetten om juist in deze behoeftes te kunnen voorzien.

Mariecke, bedankt, je hebt me enorm geholpen om dingen inzichtelijk te krijgen. Hierdoor kon ik weer genieten van mijn werk!

 

Jolanda Boersma

Leerkracht, Obs De Pionier Leeuwarden

De samenwerking met Mariecke is erg prettig. Wij hebben haar meegemaakt als een deskundige coach bij de invoering van de leergang De Vreedzame School.

Mariecke is flexibel, ze voelt goed aan wat een team nodig heeft en is in staat een andere route te volgen wanneer de groep dat nodig heeft.

Mariecke is een prettig persoon om mee samen te werken. Ze kan goed luisteren en  heeft een prettige , rustige manier van communiceren. Haar kracht is dat ze een ‘helicopterview’ heeft, waardoor ze snel in de gaten heeft wat een team in veranderende situaties nodig heeft.

Mariecke is iemand die echt belangstelling heeft voor mensen/ kinderen en wat hen bezighoudt en beweegt. Door haar achtergrond als leerkracht kan ze goed invoelen wat leerkrachten ervaren in hun dagelijks werken met een groep kinderen en in een team.

Tineke Geertsma

Directeur, Sint Michaëlschool Harlingen

Vanaf schooljaar 2016-2017 is Mariecke betrokken bij onze school. Zij begeleidt ons bij de invoering van het programma van de Vreedzame School. Komend schooljaar ronden we dit traject af en hopen we het predicaat Vreedzame School te krijgen.

De samenwerking met Mariecke  ervaar ik als heel fijn, maar ook als bijzonder! De Vreedzame School gaat onder andere over oor, oog en hart voor elkaar. Dit ervaar ik ook bij de samenwerking met Mariecke. Oprechte belangstelling voor wat er speelt op school. Het vermogen om aanpassingen te maken in het programma indien dit nodig en gewenst is voor de school.

Een andere kracht van Mariecke is het invoelend vermogen ten aanzien van het team. Mariecke is echt een mens uit de praktijk.  Ze weet wat er speelt en waar je als leerkracht tegen aanloopt. Het team voelt zich begrepen door Mariecke en de bijeenkomsten zijn dan ook altijd heel plezierig. Ze zit bijzonder goed in de stof van de Vreedzame School en weet dit helder en concreet te brengen.

Dit is wat we als school nodig hebben. We willen heel graag een sociaal veilig en fijn klimaat voor onze leerlingen en iedereen die betrokken is bij onze school creëren. Het concept van de Vreedzame School wordt op school Loevestein breed gedragen en het enthousiasme van Mariecke heeft hier zeker veel aan bijgedragen!

Met vriendelijke groet,
Jeltsje Lieuwes
directeur school Loevestein, Gorredijk

Jeltsje Lieuwes

Directeur, School Loevestein Gorredijk

‘Professioneel, duidelijk en open blik’

‘Je liet me heel goed door de spiegel kijken. Dank daarvoor, goed gedaan’

‘Betrokken, met een open blik en zonder oordeel neem jij ons mee op reis. Bedankt!!!’

 

‘Gewoon zoals het is, daar hou ik van!’

‘Zo knap hoe je dit allemaal doet met ons!’

‘Je weet goed hoe je anderen kan helpen. Luistert naar anderen en kijkt dan hoe zij kan helpen’

 

‘Powervrouw’

‘Enthousiast, met veel humor en begrip’

‘Kan ‘problemen’ goed vanuit meerdere kanten belichten’

 

‘Mooi dat jij jezelf ook kwetsbaar op durft te stellen tijdens de training. Je bent een heel mooi mens.’

‘Jeetje, wat ben jij een mooi mens. Iemand van liefdevolle verbinding. Eigenlijk geen concrete woorden voor. Namasté’

 

Team Obs Vensterschool Noordwolde

Leerkrachten, Ib en directie

Mijn samenwerking met Mariecke startte tijdens het invoeringstraject van de Vreedzame School in 2018. De kennismaking was erg plezierig en ook mijn team wilde graag verder met dit traject en Mariecke als begeleidster daarvan.

Mariecke weet wat er speelt in de school en heeft oog en oor voor iedereen; leerkrachten, maar ook leerlingen. Ze houdt je in gesprekken een spiegel voor en kan je nieuwe inzichten geven, erg waardevol! Ons invoeringstraject verliep door allerlei omstandigheden anders dan gepland, maar door de flexibiliteit van Mariecke kwam er altijd een oplossing.

Nadat we als school het certificaat Vreedzame School hebben behaald, zijn we met Mariecke verder gegaan om nog meer de diepte in te gaan met de Vreedzame School. De uitkomst hiervan is zo waardevol, hiermee kunnen we weer verder!

Het team vindt Mariecke erg laagdrempelig en vindt de bijeenkomsten altijd plezierig. Ze begrijpt dat het na een dag werken niet altijd makkelijk is om nog een teamtraining te moeten volgen, ze houdt hiermee rekening door activerende werkvormen te kiezen.

Wij zijn blij met Mariecke en hadden dit traject met niemand anders willen doorlopen!

Met vriendelijke groet,

Anita de Vries
Directeur Obs Boekhorst

Anita de Vries

Directeur, Obs Boekhorst

Nadat we de keuze voor de Vreedzame Schoolaanpak hadden gemaakt, kregen we van een collega-school de naam van Mariecke door. Ons werd verteld dat zij de aangewezen persoon zou zijn om ons in het proces te begeleiden. En dat heeft ze meer dan waar gemaakt!

Dat Vreedzame School zo verankerd raakte in onze school, is voor het grootste deel aan de kennis en aanpak van Mariecke te danken. En toch was de weg tijdens de implementatie niet glad geplaveid. We kregen in die periode te maken met Corona en alle gevolgen daarvan. Maar ook op afstand heeft Mariecke ons ontzettend geïnspireerd en fantastisch begeleid.

Toen er tijdens een bijeenkomst bleek dat er op dat moment een heel andere behoefte lag dan dat wat we van tevoren gepland hadden, kon ze á la minute schakelen. Ze veranderde haar rol als cursusleider in die van coach en luisterend oor. Dát hadden we nodig op dat moment!

Persoonlijk heb ik een goede band met Mariecke opgebouwd. Ze is makkelijk benaderbaar en beschikt over een dosis heerlijk droge humor. Ik ben er van overtuigd dat wij, in welke hoedanigheid dan ook, in de toekomst zeker nog eens samen gaan werken. Ik kijk er alvast naar uit!

Jarno Oeben

Directeur, Vensterschool - Noordwolde (nu IKC De Horst – De Wijk)

Mariecke heeft obs De Lamer begeleid in het traject van de Vreedzame School en daarna een tweetal trainingen ter verdieping over het thema Welbevinden verzorgd. Enkele reacties vanuit het team over de begeleiding: Mariecke heeft een luisterend oor, is begripvol, meedenkend, behulpzaam, betrokken en geduldig.

 

Ze is inspirerend wb de manier van kijken naar bepaalde dingen en werkt aan bewustwording bij leerkrachten. Ook is ze heel praktisch in bijv de leerlingen betrekken bij het proces.

 

Daarbij verzorgt Mariecke de trainingen aan het team op maat, ze voelt goed aan en weet wat nodig is in de fasen van een proces. Ze heeft tijd voor inbreng van het team en geeft daarbij aan welke keuzes er zijn. Dit onderbouwt ze met relevante en praktische (onderwijs) the

Team Obs De Lamer

Basisschool De Lamer, Oldelamer

-Je geeft iedereen een positief gevoel.

-Je bent warm en toegankelijk

-Je benoemt alles en ziet het.

-Je bent duidelijk en toegankelijk.

-In- en meelevend.

-Prettig om naar te luisteren

-Je hebt een waarderende benadering

-Het is fijn dat je uit eigen ervaring spreekt

-Je bent betrokken bij ons team, je ziet ons echt.

-Iedere mening telt, je laat ons zelf iets vinden van onderwerpen.

-Je geeft fijne trainingen, het voelt als een goede tijdsbesteding.

Team Cbs De Oanrin

Basisschool De Oanrin, Twijzel

Mariecke gaf een teamtraining voor ons jonge team van de vakantieschool vol starters en lio-ers. Het was indrukwekkend dat er in de pauze genoemd werd dat ze juist deze input zo gemist hebben op de PABO. Mariecke bracht diepgang in thema’s als groepsvorming en begrenzen, sloot precies aan bij waar wij met elkaar waren. De voorbereiding en afstemming heb ik als ontzettend prettig ervaren.

Judith Mulder

Coördinator Vakantieschool, Leeuwarden

Testimonial training ‘Zinvol straffen’

Er zit een mooie lijn in de training. De binnenkomer zorgde gelijk voor een heel mooi gesprek tussen de teamleden. Je voelt daarin goed aan wat nodig is en stuurt dit ook de goede richting in. Je koppelt steeds relevante theorie aan de praktijk. Je kijkt samen welke actie er vervolgens nodig is, om stappen te kunnen zetten. De vragen die je stelt komen bij iedereen binnen en je raakt daarmee de juiste kern binnen het team, waar wij ook weer mee verder kunnen. Grote complimenten hoe jij deze middag begeleid hebt!

Annelies Dijkstra

Directeur Obs De Lamer, Oldelamer